Proč Myslivna Zlatník?

Rekreační oblast nabízí pestrou možnost aktivit. V zimním období je možno se věnovat sjezdovému lyžování, běhu na lyžích, skialpinismu, pěší turistice. V letních měsících se můžete věnovat cykloturistice, pěší turistice, houbaření, sběru lesních plodů a odpočinku na čerstvém vzduchu.

Myslivna Zlatník

 

Pronájem celého objektu. Ceny jsou uvedeny za pronájem objektu - kapacita 13 osob.

Hlavní sezóna od 17.12. do 1.4., od 29.6. do 9.9.

 • víkendové dny (pátek - neděle) a státem uznané svátky 3 200 Kč / 1 noc
 • pracovní dny (pondělí - pátek mimo státem uznané svátky) 2 600 Kč / 1 noc
 • týdenní pobyt (sobota - sobota) 18 200 Kč / 7 nocí

Vedlejší sezóna od 2.4. do 28.6., od 10.9. do 16.12.

 • víkendové dny (pátek - neděle) a státem uznané svátky 2 600 Kč / 1 noc
 • pracovní dny (pondělí - pátek mimo státem uznané svátky) 2 000 Kč / 1 noc
 • týdenní pobyt (sobota - sobota) 14 000 Kč / 7 nocí

Cena pobytu zahrnuje:

 • připojení k síti internet prostřednictvím WiFi
 • lůžkoviny
 • parkování

Cena pobytu nezahrnuje:

 • rekreační poplatek
 • elektrickou eneregii, poplatek za elektrickou energií je účtován dle skutečné spotřeby 8 Kč / KWh
 • vytápění objektu - 350,- Kč / den (víkendový pobyt)
 • vytápění objektu - 250,- Kč / den (7 denní pobyt)

 

Pronájem jednolivých pokojů je možný v období od 1. května do 30. června a v období od 1. září do 30. září.

cena za osobu 250 Kč / 1 noc (bez vytápění)

Cena pobytu zahrnuje:

 • připojení k síti internet prostřednictvím WiFi
 • lůžkoviny
 • závěrečný úklid
 • parkování
 • rekrační poplatek
 • elektrickou eneregii

Cena pobytu nezahrnuje:

 • vytápění objektu - 350,- Kč / den       

 

 

      

PODMÍNKY

 • Zákaz kouření a zákaz pobytu zvířat - v celém rekreačním objektu Myslivna je zakázáno kouření a pobyt zvířat.
 • Platební podmínky - ceny ubytování se řídí platným ceníkem uvedeným na těchto webových stránkách. Pro závaznou rezervaci pobytu požadujeme složení zálohy v minimální výši 50% z celkové ceny pobytu. Záloha musí být uhrazena nejpozději do tří týdnů od rezervace. Cena ubytování v plné výši musí být uhrazena nejpozději 4 týdny před nástupem pobytu.
 • Potvrzení rezervace - rezervace je potvrzena e-mailovou zprávou nebo SMS. Rezervace je potvrzována až po uhrazení zálohy.
 • Storno podmínky - v případě zrušení ze strany pronajímatele je do 5-ti pracovních dnů od zrušení rezervace vrácena zaplacená částka. V případě zrušení ze strany objednavatele je účtován storno poplatek ve výši: - více než 60 dnů před začátkem pobytu - 10% z ceny pobytu, - 30 až 60 dnů před začátkem pobytu - 30% z ceny pobytu, - méně než 30 dnů před začátkem pobytu - 50% z ceny pobytu. Storno pobytu 6 a méně dní – 100% z výše zálohové ceny. Storno musí nájemce provést písemně (e-mail) a pronajímatel vyrozumí nájemce o přijetí storna rovněž písemně (e-mail). Rozhodné je datum dne přijetí e-mailu.
 • Kauce - nejpozději při nástupu pobytu je požadována kauce ve výši 5 000 Kč. Odmítnutí zaplacení kauce může způsobit odmítnutí předání objektu. Veškeré způsobené škody budou zúčtovány vůči kauci. V případě, že způsobené škody budou vyšší než složená kauce, je povinen objednatel tuto škodu v plné výši uhradit. Kauce bude vrácena po odevzdání objetku pronajímateli.
 • Začátek a konec pobytu - začátek pobytu je stanoven na 15-18 hod. Objekt je nutno předat při ukončení pobytu do 10.00 hod. V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu Odjezd nájemníků před dohodnutým termínem ukončení nájmu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby nájemného.

Napište nám